Minulle molemminpuolinen luottamus on tärkeää, joten pidän hyvää huolta asiakkaitteni ja toiminnastani kiinnostuneiden tiedoista. Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä, vastaan mielelläni!

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Kuvitellen Oy asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kuvitellen Oy

Verkkosivut: www.kuvitellen.fi

Osoite: Yliopistonkatu 17 B, 40100 Jyväskylä

Puh. 044 214 5815

Sähköposti: tiina(at)kuvitellen.fi

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tiina Hoskari

Käynti- ja postiosoite: Yliopistonkatu 17 B, 40100 Jyväskylä

Puh.  044 214 5815

Sähköposti: tiina(at)kuvitellen.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kuvitellen Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, laskuttamiseen, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkoväylissäni, myyntiin, markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin joista yksittäistä asiakasta ei voida tunnistaa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan/yhteistyökumppaneiden

  • Henkilön yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Tarvittaessa laskutustiedot
  • Osallistuminen/ kiinnostus tapahtumiin: valmennukset, webinaarit.
  • Työnkuva/titteli, organisaatio.
  • Vapaaehtoinen kuvaus toiveista liittyen palveluihin.
6 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella ja yrityksen omien nettisivujen kautta. Rekisterin tietoja säilytetään kunnes asiakassuhde on päättynyt.

7 Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle,eikä EU-, tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön yrityksen ulkopuoliselle henkilölle jos rekisterin käyttö johtaa yksinomaan vain Kuvitellen Oy asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisterin käyttö edellyttää sisäisen järjestelmän käyttäjäoikeuksia.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa valmennukseen ilmoittautuneiden tiedot yhteistyössä valmennuksen järjestävälle taholle siltä osin kuin valmennuksen järjestäminen sitä vaatii.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee salasanalla suojatussa pilvipalvelussa ja Kuvitellen Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisterin käyttöoikeuksia ei ole jaettu yhteistyökumppanitahojen tai muidenkaan toimijoiden kanssa.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä pyytää rekisterinpitäjää tekemään tarvittavat muutokset tai poistamaan tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on viipymättä tarkastuspyynnön jälkeen toimitettava tieto tehdyistä toimenpiteistä muutoksenhakijalle.