Visuaaliset mallinukset ja kuvitukset kategoriasta löydät näytteitä toteuttamistamme startegiakuvituksista, visuaalisista kiteytyksistä, mallinuksista, visualisoinneista, mind mapeistä sekä tiekartoista. Emme voi julkaista suurinta osaa tekemistämme töistä, esimerkiksi strategiatyhön ja innovaatiotoimintaan liittyvät visualisoinnit ovat pääsääntöisesti luottamuksellista materiaalia. Tässä tapauksessa olemme vain kuvanneet kirjallisesti totuttamamme projektin.