Mitä tehdä tilanteessa, kun sanat eivät riitä eivätkä kuvakortit ole tarpeeksi nopeita käyttää ja vierelläsi istuu lapsi tai nuori, jolla on jollakin tapaa haasteita kommunikoinnin kanssa?

Välittämistä

”Ei mikään jännittävä tunnu paljon miltään,
kun sitä ei voi jakaa kenenkään kanssa.
Kahdestaan on paljon miellyttävämpää.”

A.A.Milne

Näillä sanoilla tervehditään Keski-Suomen keskussairaalan rakennuksen 45 aulassa sisääntulijaa. Se tuo heti tuulahduksen siitä, että tässä talossa välitetään ihmisistä. Minut oli kutsuttu paikalle, koska lasten neurologian osaston henkilökunta halusi oppia käyttämään piirustelua kommunikoinnin välineenä lasten ja vanhempien kanssa tilanteissa, joissa sanat eivät riitä ja kuvakortit ovat liian hitaita käyttää.

Osallistujissa oli mm. lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, kuntoutusohjaajia ja toimintaterapeutteja. Tupa oli täynnä innokasta ja nopeasti oppivaa väkeä.

Pari viikkoa aikaisemmin toimistollamme oli samanlainen kurssi, jossa osallistujat olivat toimintaterapeutteja, opettajia, psykologeja ja taideterapeutteja. Kaikilla heilläkin sama päämäärä, kuinka käyttää piirustelua lasten ja nuorten kanssa vaikeissa tilanteissa sekä lasten kanssa, joilla on esim. puheen ja tunteen ilmaisujen kanssa haasteita.

Tekniikka haltuun
Kurssi koostui kahdesta iltapäivästä. Molempien ryhmien kanssa lähdimme liikkeelle perusteista. Mitä ovat perusmuodot ja miten niitä yhdistetään keskenään luoden uusia muotoja? Miten hyödyntää eri värejä? Miten piirustaa erilaisia hahmoja ja muita sarjakuvallisia nopeasti ja helposti syntyviä elementtejä tukemaan viestiä?

Käsillä tekeminen ja sitä kautta oppiminen auttavat ymmärtämään opeteltavaa asiaa syvemmin. Siksi osallistujat pääsevätkin heti harjoittelemaan piirustelua. Tekniikkaosiossa tavoitteena on oppia piirustelemaan nopeasti ja selkeästi, kynää turhaan nostamatta. Toisena tavoitteena on myös rohkaista ihmisiä käyttämään piirustelua vakavasti otettavana kommunikointivälineenä. Erilaiset harjoitukset ja lavastetut kommunikointitilanteet auttavat tavoitteeseen pääsemisessä.

Syvemmälle
Kurssipäivien välissä oli muutama päivä väliä molemmilla ryhmillä. Osallistujat ehtivät viedä käytäntöön tekniikkaosiossa opittuja taitojaan ja miettiä uusia haasteita ja tarpeita. Toisen päivän aikana perehdyttiin sekä uusiin haasteisiin että niihin, joita kukin osallistuja oli ennakkotehtävänä miettinyt. Joka kerta on jännittävää nähdä kuinka eri alojen ammattilaiset muuntavat visuaalisen ajattelun työkaluja omaan työhönsä sopiviksi kokonaisuuksiksi. Kurssi on toiminut monelle kuin kuin kipinä, joka roihahtaa myöhemmin innostaen koko työtiimiä käyttämään visuaalisen ajattelun työkaluja.

Yhteinen haaste
Molemmilla ryhmillä yhteisiä haasteita olivat erilaisten ilmeiden luominen, prosessien kuvaaminen (ennen – nyt – sitten) sekä siirtymät tilanteesta toiseen. Toinen päivä koostui ensimäisenä päivänä opitun soveltamisesta erilaisiin tilanteisiin sekä keskusteluista tehtyjen harjoitteiden pohjalta. Eräs psykologi tuumasikin, että ”Ahaa! Tässähän on kysymys aivan muusta kuin piirustelusta.”  Aivan!

Molemmissa osallistujaryhmissä nousi esiin samat haasteet. Kuinka saada vanhemmat sitoutettua mukaan lapsen tai nuoren hoitoprosessiin ja toisekseen, miten saada heitä rohkaistua piirustelun käyttämiseen kommunikoinnin välineenä? Yleisesti ottaen lapset osaavat piirustelun taidon aivan luonnostaan. Eikö olisi siis aika luontevaa käyttää sellaista työkalua, joka useimmilla lapsilla on sisäsyntyisenä? Onko sinulla ehdotuksia osallistamiseen ja rohkaisemiseen? Otamme ideoita mielellämme vastaan Facebook-sivullamme.

Simulaatioharjoitus
Ota seuraavaksi tummasävyinen kynä (esim. mustekynä) ja tyhjä paperi. Muistele millainen olit 10-vuotiaana. Kuvittele seuraavaksi, että sinulla on haasteita vaikkapa puheen tuottamisessa ja tunteidesi ilmaisemisessa. Piirustele miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Ottaako päähän vai oletko tyytyväinen? Mikä sen aiheutti? Missä tunne tuntuu? Mikä voisi mahdollisesti helpottaa sinun oloasi? Kun olet saanut piirustelusi valmiiksi, katso mitä kuvassa näkyy ja analysoi kokemaasi. Mikä aiheutti tunnetilan, miltä tuntui, mitä seuraavaksi? Sinulla pitäisi olla suhteellisen selkeä piirustelu siitä mitä koet sisälläsi. No, niin. Sitten voit ottaa kuvan mukaasi ja käydä kertomassa kokemastasi esim. työkaverillesi tai puolisollesi.

Voitte piirustella myös yhdessä miltä teistä tuntuu juuri nyt. Vertailkaa tunnetilojanne ja kokemaanne.
okeile ihmeessä. Saatat yllättyä paitsi vastaanotosta, myös siitä, että osasitkin piirustella ja käyttää piirustelua osana kommunikointia.

Yhteistyökumppanimme toimintaterapeutti Tarja Nieminen
Erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kurssit järjestetään yhteistyössä jyväskyläläisen toimintaterapeutti Tarja Niemisen kanssa. Hän on toiminut alalla pitkään ja viettää tänä vuonna toimintansa 20-v juhlavuotta. Juhlavuoden kunnniaksi järjestämme useita visuaalisen ajattelun kursseja eri puolilla Suomea lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tapahtumista tiedotetaan mm. Kuvitellen Fabebook-sivuilla.

”Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisen mahdollisuuksia osallistua ja toimia kotona, lähiympäristössä, työssä ja yhteiskunnassa.

Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen 

niin, että ihminen rajoituksista huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, tehdä työtä, viettää vapaa- aikaa ja leikkiä. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.”

Piirustelemisiin!