Herättelevät luennot

Piirustelu ajattelun ja oppimisen tukena

  • Käytännön vinkkejä mielekkäämpään oppimiseen ja parempaan muistamiseen
  • Omat muistiinpanovälineet mukaan!

Piirustelu hahmottamisen ja projektien pilkkomisen tukena

  • Toiminnanohjauksellinen sekä työnohjauksellinen näkökulma
  • Omat muistiinpanovälineet mukaan!

Enemmän liikettä! Aivoille virtaa.

  • Miksi meidän tulisi liikkua työpäivänkin aikana?
  • Kinesteettisen oppijan näkökulma työn tekemisen kulttuuriin

Aistiyliherkkyys työyhteisöissä

  • Miten tuetaan erilaisia oppijoita?

Adhd asiantuntijatyössä

  • Kokemusasiantuntija, mentori ja yrittäjä

Mahdottomasta mahdolliseksi.

  • Tosi tarina yrityksen synnystä sen myymiseen
  • Juoksijan raatorehellinen tarina yrityksestään kompurointeineen ja ylösnousuineen

Ota yhteyttä

LinkedIn Tiina Hoskari

sähköpostilla tiina(at)kuvitellen.fi

tai soittamalla 044 214 5815.