Piirustelu on helppoa, ajattelu vaikeaa

Oivaltaminen on hankalaa – erityisesti toisen ihmisen ajatusten ymmärtäminen ja maailman hahmottaminen toisen näkökulmasta. Silti nykyisessä työelämässä vaaditaan juuri tätä: ryhmätyöosaamista, kokonaisuuksien hahmotuskykyä ja kykyä suhtautua asioihin sekä analyyttisesti että luovasti.

Visuaalinen ajattelu tarkoittaa piirustelun – vapaamuotoisten piirrettyjen kuvien – hyödyntämistä vuorovaikutuksen tukena. Sen avulla tehostetaan oppimista, vuorovaikutusta ja helpotetaan muistamista. Teho perustuu molempien aivopuoliskojen hyödyntämiseen ja eri oppimistyylien yhdistelyyn, jotta jokaiselle osallistujalle voidaan tarjota apuja oivaltamisen ja muistamisen tueksi.

Kuvitellen - Piirustelen siis olen

Kuvitellen on visuaalisen ajattelun asiantuntija:

Kuvitellen - Visuaalisen ajattelun valmennukset

Visuaalisen ajattelun valmennukset

Opi piirustelemaan oman oppimisen ja ajattelun tueksi.
Osallista myös muita piirustellen.

Lue lisää
Kuvitellen - Visuaalinen konsultointi

Visuaalinen konsultointi

Autan sinua valitsemaan täsmäpalvelun tilaisuuteesi ja
selitän auki kaikki termit.

Lue lisää
Kuvitellen - Live-visualisoinnit

Live-visualisoinnit

Helpota tilaisuutesi osallistujien muistijäljen syntymistä, tue oppimiskokemusta ja elämyksellisyyttä. Ota avuksesi live-kuvittaja.

Lue lisää
Kuvitellen - Kuvitukset

Kuvitukset

Kuvitukset ja animaatiot
tarpeittesi mukaan räätälöityinä.

Lue lisää
Kuvitellen - Visuaalinen fasilitointi

Kehittämis- ja strategiatyöpajat

Isot vaativat tai kansainväliset projektit ja kohtaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuina.

Lue lisää
Kuvitellen - Herättelevät luennot

Herättelevät luennot

Lue lisää