Ammattikorkeakoulun opettaja oli kuin puhuva pää. Paljon sanoja, paljon tekstiä, vaan kukaan ei tuntunut ymmärtävän mitään. Asiaa ei suinkaan helpottanut se, että opiskelukielenä oli englanti, jota kukaan meistä opiskelijoista ei puhunut äidinkielenään. Pelko huonosta arvosanasta pääaineessa hiipi yhden jos toisenkin mieleen. Jotakin oli tehtävä. Aloin miettiä toisenlaisia oppimistapoja. Liikkuminen ei valitettavasti ollut mahdollista täyteen ahdetussa luokkatilassa ja sitä olisi muutenkin pidetty epäsopivana siinä paikassa siihen aikaan. Poissuljettu. Kynä pysyi luontevasti kädessäni. Se piirteli monesti omiaan paperille ajatusten soljuessa. Tämä tuntui hyvältä suunnalta. Jotain lisää.

Aistien sulkeminen ja nopeus

Kokeilin sulkea aisteja yksi kerrallaan. Ensin kuulo. Ei toiminut. Sitten näköaisti. Lopetin seuraamasta kalvosulkeisia. Opettaja puhui joka tapauksessa kalvot sana sanalta läpi. Se toimi! Terästin kuuloani ja aloin seurata opettajan äänenpainoja. Äänessä oli selkeä rytmi ja siitä oli kohtuullisen helppoa napata pääkohdista kiinni. Jos putosin kyydistä pikainen vilkaisu kalvolle auttoi pääsemään taas kärryille.

No niin. Enää oli se ongelma, ettei käteni kyennyt kirjoittamaan yhtä nopeasti kuin opetteja eteni. Jotain piti keksiä lisää. Nopeutin muistiinpanojani korvaamalla osan tekstistä pienillä piirroksilla. Toimi. Aivan huippua! Olin kehittänyt itselleni uuden tavan oppia ja pitää itseni läsnä oppimisessa.

Innostus leviää
Pikkuhiljaa kuvien koko suureni ja myös opiskelukaverini huomasivat mitä tein. Innostus levisi. Osa heistä kopioi muistiinpanoni tuntien jälkeen, osa alkoi matkia toimintamalliani. Pian meillä oli joukko innostuneita opiskelijoita. Olimme kehittäneet visuaaliset muistiinpanot oppimistamme varten. Saimme kaikki myös kiitettävät arvosanat kyseisestä kurssista. Samalla syntyi ensimmäinen miete, voisiko oppimaamme käyttää laajemminkin ihmisten hyväksi. Kesti melkein kymmenen vuotta ennen kuin oivallus tuli ja Kuvitellen syntyi.

Kuvitellen
Yritys syntyi tutustuttuani tanskalaiseen ystävääni ja graafiseen fasilitoijaan Nanna Frankiin, joka johdatti minut graafisen fasilitoinnin tielle. Palat loksahtelivat paikoilleen ja ymmärsin millaisen lähteen äärellä olin. Tänä päivänä Kuvitellen on ainoa yritys Suomessa, joka valmentaa visuaalista ajattelua ja graafista fasilitointia. On tärkeää, että jokaiselle annetaan mahdollisuus saada erilaisia oppimisen välineitä käyttöönsä, joista voi sitten valita itselleen parhaat tavat. Visuaalisissa muistiinpanoissa yhdistyvät niin auditiivinen, visuaalinen kuin kinesteettinenkin oppimistapa sekä käsillä tekeminen.

Kuvitellen on kielileikki
Sanan kuvitella synonyymejä ovat: olettaa, uskoa, luulla, ajatella, haaveilla, haaveksia, luulotella, unelmoida, kelata, visualisoida, visioida ja kuvata.

Esim. Kuvitellaan millaiselta näyttää innostava opettaja. Kuvitellaan yrityksemme visio ja tehdään siitä sellainen.Visualisointi auttaa hahmottamaan asioiden syy-seuraussuhteet.

Sanan kuvitelma synonyymejä ovat puolestaan: visio, utopia, haave, mielikuva, luulo, fiktio, kuvittelu, toive, uskottelu, pilvilinna, tuulentupa, unelma, kuvitteellinen, kuvittelun tulos, mielikuvituksen luomus, luulo, fantasia ja fiktio.

Esim. Täydellisyyden kuvitelma. Tulevaisuudenkuvitelma. Kuvitelma onnesta.

Sana kuvitellen yhdistää tekemisen (kuvittaminen, visualisointi, keskustelun ohjaaminen kuvien avulla tiettyyn suuntaan, mielikuvittelu) sekä tekijän (Kuvitellen) ja tulevaisuuden (vision, mission, oppimistavat).

Englanniksi kuvitellen on ehkä jopa helpommin selitettävissä:

Kuvitella /ˈkuvitella/
 To imagine, to conceive, to picture
Kuvitellen /ˈkuvitelːen/
 First-person singular potential present form and active second infinitive in instructive of the word kuvitella

Verb, kuvitellen
First-person singular potential present form of kuvitella.
active second infinitive in instructive of kuvitella.

Kuvitellaan yhdessä parempaa ja innostavaa oppimista!